Diputació de Girona

About Jordi Turro Anguila

La Fundació Ernest Morató és una fundació privada sense ànim de lucre creada l'any 1994 al municipi de Palafrugell (Baix Empordà) Què fem? 1.Documentem i fomentem la recerca de l’havanera i promovem tot tipus d’iniciatives culturals per dignificar aquest gènere musical. 2.Gestionem un centre de documentació sobre l’havanera, el cant de taverna i la cançó marinera. Conservem i descrivim tot tipus fons documentals sobre aquesta música per posar-la a l’abast de tota la societat. 3.Assessorem i atenem consultes d’investigadors, estudiants i mitjans de comunicació. 4.Participem en jornades, simposis i congressos que fomenten l’estudi de la música popular catalana. 5. Promovem i donem suport a iniciatives encaminades a difondre i ampliar els coneixements sobre les havaneres, la cançó marinera i la cançó de taverna. 6.Col·laborem en activitats en els àmbits educatius i culturals que contribueixen a divulgar el patrimoni de l'havanera a Catalunya