Diputació de Girona

Diploma de Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials

Carregant Esdeveniments

DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020 AL 23 DE JULIOL DE 2021

DURACIÓ: 135h de videoconferència.

HORARI: Dilluns i dimecres de 16:15 a 18:30h

  • Última sessió en línia: 7 de juny de 2021
  • Treball final de postgrau: del 15 de novembre de 2020 al 23 de juliol de 2021
  • Les classes teòriques i pràctiques i les tutories del postgrau seran presencials i en línia.

PREU: 1.460€

PLATAFORMA: Zoom

PLACES: 25

Si vols adquirir una formació específica per a la direcció i gestió de museus i equipaments de patrimoni cultural, millorar les expectatives professionals i de flux cap a altres llocs de treball, incorporar la perspectiva estratègica en la planificació i gestió del museu i adquirir noves eines per a la millora dels processos de disseny i gestió dels diferents tipus de projectes, no dubteu més i feu el curs. Us podeu matricular aquí.

El curs va adreçat a tots els professionals que dirigeixen i gestionen museus i equipaments de patrimoni cultural, els professionals que treballen en museus i equipaments de patrimoni cultural i, a persones interessades, amb formació de màster en patrimoni, museografia o gestió cultural.

Els requisits d’admissió són: tenir la titulació de postgrau en patrimoni, museografia o gestió cultural (màsters oficials, màsters propis, postgraus propis) i en cas de no tenir titulació de postgrau en museografia, patrimoni o gestió cultural, tenir una experiència professional en el camp dels museus i centres patrimonials d’un mínim de 2 anys (caldrà adjuntar el currículum vitae en el formulari d’inscripció).

El postgrau s’impartirà en línia, per zoom, i es combinaran diferents metodologies docents. Les sessions programades consistiran en lliçons magistrals alternades amb debats i pràctiques d’aula. D’altra banda i paral·lelament els estudiants hauran de preparar treballs pràctics específics.
Al llarg del curs, l’estudiant haurà d’anar realitzant un treball final de postgrau, amb l’ajut d’un tutor o tutora d’entre els professors del postgrau. Les tutories també es podran fer en línia. L’objectiu del treball, que s’haurà de presentar al mes de juliol, és que sigui una primera aplicació pràctica dels continguts del postgrau. El tema del treball pot estar relacionat amb qüestions de l’activitat professional que s’estigui desenvolupant.