Diputació de Girona

Concurs obert de projectes – Lluèrnia

Loading Esdeveniments
This event has passed.

Lluèrnia, festival del foc i de la llum, obre el concurs per a 4 projectes d’instal·lacions efímeres que formaran part del programa del festival que tindrà lloc a Olot, del 12 al 28 de novembre de 2021. L’objecte de la convocatòria és la promoció de noves mirades artístiques sobre els espais urbans i paisatgístics de la ciutat d’Olot i el seu entorn natural, a partir de l’ús del foc i de la llum com element principal de la proposta.

Participants

Hi pot concórrer qualsevol persona, de manera individual o col·lectiva, especificant el nom de l’obra, l’autor o autors, i les dades de contacte, seguint les indicacions que s’especifiquen més avall.

Projectes

Els projectes hauran de ser originals i tenir el foc o la llum com a element principal, tot i que es valorarà també la seva visió diürna. Hauran de preveure la resistència a la intempèrie durant els 20 dies de durada del festival. Es valoraran especialment les instal·lacions que resultin sostenibles, assequibles de pressupost i respectuoses amb l’entorn.

Jurat

El jurat, format per persones de reconegut prestigi en el món de l’art, l’arquitectura, el disseny i la il·luminació, podrà demanar més informació sobre qualsevol  projecte.

Lluèrnia es reserva el dret d’exposar els projectes seleccionats pel jurat, en una audició privada, per tal de cercar patrocinadors de les instal·lacions.

Premis

Els 4 projectes seleccionats seran premiats amb 1000 € + IVA* i la construcció del projecte. Lluèrnia, d’acord amb el seus autors, es farà càrrec de la producció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i assumirà el seu cost. En el cas excepcional de producció externa, el festival hi dedicarà un màxim de 2000 €.

*sobre aquesta remuneració s’aplicarà la corresponent retenció d’IRPF

Ubicació

A la pàgina web lluernia.cat es podrà consultar el plànol i fotografies dels espais proposats per a la ubicació de les instal·lacions, així com les característiques tècniques de cada una.

TransefímersMED

L’autor d’una de les instal·lacions serà proposat per participar en el programa d’intercanvi entre festivals d’art efímer que promou Transversal, xarxa d’activitats culturals amb el finançament de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Terminis i operativa

Els projectes s’hauran de penjar a la web lluernia.cat complimentant  el formulari que es pot baixar d’aquest enllaç, abans del dia 8 de maig de 2021 a les 23:59.  Quedaran exclosos de la convocatòria els  projectes enviats per altres mitjans. (e-mail, correu convencional, tramesa per recader, …)

Presentació

El formulari específic demanarà les dades identificatives d’autoria:

Títol del projecte i nom de l’autor/autors.

Dades de contacte: telèfon, e-mail, pàgina web,…

Dades referides al projecte:

La proposta haurà d’explicar el concepte acompanyat d’imatges il·lustratives del resultat final, plànols d’implantació, detalls tècnics, amidaments, relació de material i pressupost amb un màxim de 2000 € +IVA

Es podran adjuntar arxius il·lustratius (pdf, vídeos, enllaços,..)

Dades de producció, fitxa tècnica, muntatge i desmuntatge.

Un programa i horari orientatiu de muntatge i desmuntatge, que especifiqui necessitats especials, previsió de residus (tipologia i quantitat), càrrega i descàrrega de material (horaris, mida de vehicles en cas de ser de grans dimensions…).

 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació integra d’aquestes bases.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el dia 31 de maig de 2021.